Course code HFA200

HFA200 Generell husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal, Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Peer Berg, Morten Lillemo, Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner. Dekker også en del tema relevant for planteavl, og vil ha noen felles undervisningstimer med kurset BIO248. 
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Læringsstøtte:
Canvas, klassediskusjoner, hjelp med oppgaver, chat på Canvas og respons på spørsmål i plenum.
Pensum:
Dorelesningsnotater/opptak og oppgaver. "Understanding Animal Breeding" (R.M. Burdon)  eller annen relevant lærebok som støtte. 
Forutsatte forkunnskaper:
HFX131,Statistikk tilsvarende STAT100 og genetikk tilsvarende BIO120.
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F. + "Bestått" på alle innleveringer
Sensor:
Ekstern sensor ved skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
50% overlapp med BIO248
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke samt øvinger.
Eksamensdetaljer: :