Detaljer om emnet HFA200

HFA200 Generell husdyravl

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal, Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Peer Berg, Morten Lillemo, Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner. Dekker også en del tema relevant for planteavl, og vil ha noen felles undervisningstimer med kurset BIO248. 
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Læringsstøtte:
Canvas, klassediskusjoner, hjelp med oppgaver, chat på Canvas og respons på spørsmål i plenum.
Pensum:
Dorelesningsnotater/opptak og oppgaver. "Understanding Animal Breeding" (R.M. Burdon)  eller annen relevant lærebok som støtte. 
Forutsatte forkunnskaper:
HFX131,Statistikk tilsvarende STAT100 og genetikk tilsvarende BIO120.
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F. + "Bestått" på alle innleveringer
Sensor:
Ekstern sensor ved skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
50% overlapp med BIO248
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke samt øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått