Course code HFA200

HFA200 Generell husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal
Medvirkende: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk og avsluttes i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i begge blokker.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.
Læringsutbytte:
Studentene må kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Pensum:
Understanding Animal Breeding (R.M. Burdon) + forelesningsnotater + oppgaver.
Anbefalte forkunnskaper:

HFX130F - Husdyravl og genetikk

Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).

Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger, i gjeldende semester, innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
2 skriftlige eksamener à 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor ved skriftlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
100% overlapp med AQB200
Undervisningstid:
2 timer forelesninger pr. dag samt øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått