Detaljer om emnet HFA200

HFA200 Generell husdyravl

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal
Medvirkende: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk og avsluttes i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i begge blokker.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.
Læringsutbytte:
Studentene må kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Pensum:
Understanding Animal Breeding (R.M. Burdon) + forelesningsnotater + oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger, i gjeldende semester, innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
2 skriftlige eksamener à 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor ved skriftlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
100% overlapp med AQB200
Undervisningstid:
2 timer forelesninger pr. dag samt øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått