Course code HFA200

HFA200 Generell husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal
Medvirkende: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i august og fortsetter januar. Emnet har undervisning/vurdering både i augustblokka og i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.


 

Læringsutbytte:

Studentene må kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger.


Pensum:
Understanding Animal Breeding (R.M. Burdon) + forelesningsnotater + oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:

Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).


Obligatorisk aktivitet:

Alle øvinger, i gjeldende semester, innleveres for godkjenning


Vurderingsordning:
2 skriftlige eksamener à 3 timer.
Sensor:

Ekstern sensor ved skriftlig eksamen.


Merknader:

Normert arbeidsmengde:

300 timer.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

100 % overlapp med AQB200


Undervisningstid:

2 timer forelesninger pr. dag samt øvinger.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått