Course code HFA200

HFA200 Generell husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal
Medvirkende: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i august og fortsetter januar. Emnet har undervisning/vurdering både i augustblokka og i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter i husdyrvitenskap.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.


Læringsutbytte:

Studentene må kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger.


Læringsstøtte:
Støttelærerbrukes i øvingstimer.
Pensum:
Understanding Animal Breeding (R.M. Burdon) + forelesningsnotater + oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:

Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).

Obligatorisk aktivitet:

Alle øvinger, i gjeldende semester, innleveres for godkjenning

Vurderingsordning:
2 skriftlige eksamener à 3 timer.
Sensor:

Ekstern sensor ved skriftlig eksamen.

Merknader:

Normert arbeidsmengde:

300 timer.

Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

100 % overlapp med AQB200

Undervisningstid:

2 timer forelesninger pr. dag samt øvinger.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått