HFA200 Generell husdyravl

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Bjørg Heringstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Emnet gir en inngående innføring i husdyravl og kvantitativ genetikk, samt en introduksjon til planteforedling. Temaer som dekkes er registrering av fenotyper, slektskap og innavl, den genetiske modellen, genetiske parametre, avlsverdier, heterosis, genetisk endring, avlsplanlegning og praktisk avlsarbeid.

Dette lærer du

KUNNSKAP

 • Beskrive hvorfor registeringer (fenotyper, genotyper og slektskap) er viktig i avls- og foredlingsarbeid
 • Beskrive hvordan slektskap og innavl beregnes
 • Beskrive hva som inngår i den genetiske modellen og hvordan avlsverdier beregnes
 • Beskrive hvilke faktorer som påvirker genetisk endring (Breeder’s equation)
 • Beskrive avlsprogrammene for de vanligste husdyrartene
 • Beskrive forskjellene mellom husdyravlsprogram og planteforedlingsprogram

FERDIGHETER

 • Beregne slektskap og innavl for enkle stamtavler
 • Estimere genetiske parametere og avlsverdier for enkle eksempler
 • Beregne heterosis og forventet genetisk endring

KOMPETANSE

 • Forklare de overordnede teoretiske forutsetningene for genetisk endring
 • Vurdere effekten av ulike avlstiltak i en husdyrpopulasjon
 • Forelesninger, obligatoriske øvinger og gruppearbeide.
 • Canvas, klassediskusjoner, hjelp med oppgaver, chat på Canvas og respons på spørsmål i plenum.
 • Textbook Animal Breeding and Genetics for BSc students. 2015. Kor Oldenbroek and Liesbeth van der Waaij.

  www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Textbook-Animal-Breeding-and-Genetics-available-in-5-languages.htm

 • HFX132, statistikk tilsvarende STAT100 og genetikk tilsvarende BIO120.
 • Skriftlig 3 timers eksamen. A-F.
 • Ekstern sensor ved den skriftlig eksamen.
 • Gruppeoppgave (presentasjon og skriftlig rapport)
 • 4 timer forelesninger pr. uke samt øvinger.
 • 50% overlapp med BIO248
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag