Course code HFA200

HFA200 Generell husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørg Heringstad, Cathrine Brekke
Medvirkende: Peer Berg, Morten Lillemo, Gunnar Klemetsdal, Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en inngående innføring i husdyravl og kvantitativ genetikk, samt en introduksjon til planteforedling. Temaer som dekkes er registrering av fenotyper, slektskap og innavl, den genetiske modellen, genetiske parametre, avlsverdier, heterosis, genetisk endring, avlsplanlegning og praktisk avlsarbeid.  
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

 • Beskrive hvorfor registeringer (fenotyper, genotyper og slektskap) er viktig i avls- og foredlingsarbeid
 • Beskrive hvordan slektskap og innavl beregnes  
 • Beskrive hva som inngår i den genetiske modellen og hvordan avlsverdier beregnes
 • Beskrive hvilke faktorer som påvirker genetisk endring (Breeder’s equation)   
 • Beskrive avlsprogrammene for de vanligste husdyrartene
 • Beskrive forskjellene mellom husdyravlsprogram og planteforedlingsprogram

FERDIGHETER

 • Beregne slektskap og innavl for enkle stamtavler
 • Estimere genetiske parametere og avlsverdier for enkle eksempler
 • Beregne heterosis og forventet genetisk endring

KOMPETANSE

 • Forklare de overordnede teoretiske forutsetningene for genetisk endring
 • Vurdere effekten av ulike avlstiltak i en husdyrpopulasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske øvinger og gruppearbeide.
Læringsstøtte:
Canvas, klassediskusjoner, hjelp med oppgaver, chat på Canvas og respons på spørsmål i plenum.
Pensum:

Textbook Animal Breeding and Genetics for BSc students. 2015. Kor Oldenbroek and Liesbeth van der Waaij.

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Textbook-Animal-Breeding-and-Genetics-available-in-5-languages.htm

Forutsatte forkunnskaper:
HFX132, statistikk tilsvarende STAT100 og genetikk tilsvarende BIO120.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppeoppgave (presentasjon og skriftlig rapport)
Vurderingsordning:
Skriftlig 3 timers eksamen. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor ved den skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
50% overlapp med BIO248
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke samt øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer