Course code HET401

HET401 Individuelt PhD-emne i etologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Marko Ocepek
Medvirkende: Inger Lise Andersen, Knut Egil Bøe, Ruth Catriona Margaret Newberry
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, ved behov
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Ph.d.-studenter i etologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Individuelt tilrettelagt.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi ph.d.-studenter kompetanse på fagtemaer som går utover mastergradsemnene i etologi. Tema velges i samråd mellom ph.d.-studenter og veileder, og evt. andre lærere. Individuelle læringsmål settes opp for det valgte temaet.
Læringsaktiviteter:
Emnet gis enten som en seminarserie eller som veiledet sjølstudium. Det krever stor grad av egeninnsats av ph.d.-studenten.
Læringsstøtte:
Hver ph.d.-student haren ansvarlig veilederellerlærerforemnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanse på mastergradsnivå i etologi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Ph.d.-studenten skriver en oppgave om temaet, med tittel gitt av lærer.
Sensor:
Sensor evaluerer oppgaven.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
250 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Struktur avtales mellom ph.d.-student og veileder.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått/ Ikke bestått