HET401 Individuelt PhD-emne i etologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Marko Ocepek

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:10

Frekvens:Årlig, ved behov

Forventet arbeidsmengde:Emnet kan være på 5 stp- 125 arbeidstimer eller 10 stp- 250 arbeidstimer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.

Om dette emnet

Individuelt tilrettelagt.

Dette lærer du

Emnet skal gi ph.d.-studenter kompetanse på fagtemaer som går utover mastergradsemnene i etologi. Tema velges i samråd mellom ph.d.-studenter og veileder, og evt. andre lærere. Individuelle læringsmål settes opp for det valgte temaet.
  • Emnet gis enten som en seminarserie eller som veiledet sjølstudium. Det krever stor grad av egeninnsats av ph.d.-studenten.
  • Hver ph.d.-student har en ansvarlig veileder eller lærer for emnet.
  • Hver finnes relevant litteraturen for oppgaven sin.
  • Kompetanse på mastergradsnivå i etologi.
  • Ph.d.-studenten skriver en oppgave om temaet, med tittel gitt av lærer.
  • Sensor evaluerer oppgaven.
  • Struktur avtales mellom ph.d.-student og veileder.
  • Ph.d.-studenter i etologi.
  • Bestått/ Ikke bestått
  • Realfag