Course code HET401

HET401 Individuelt PhD-emne i etologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Bjarne Olai Braastad
Medvirkende: Inger Lise Andersen, Knut Egil Bøe, Ruth C. Newberry
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig, ved behov
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Ph.d.-studenter i etologi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Individuelt tilrettelagt.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi ph.d.-studenter kompetanse på fagtemaer som går utover mastergradsemnene i etologi. Tema velges i samråd mellom ph.d.-studenter og veileder, og evt. andre lærere. Individuelle læringsmål settes opp for det valgte temaet.
Læringsaktiviteter:
Emnet gis enten som en seminarserie eller som veiledet sjølstudium. Det krever stor grad av egeninnsats av ph.d.-studenten.
Læringsstøtte:
Hver ph.d.-student haren ansvarlig veilederellerlærerforemnet.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanse på mastergradsnivå i etologi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Ph.d.-studenten skriver en semesteroppgave om temaet, med tittel gitt av lærer.
Sensor:
Sensor evaluerer semesteroppgaven.
Normert arbeidsmengde:
300 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Struktur avtales mellom ph.d.-student og veileder.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått