Course code GMPE240

GMPE240 Parameterestimering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal
Medvirkende: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Optimal estimering av parametre (f.eks. koordinater). Metoder for å avdekke feil i observasjoner. Tallfesting av kontrollerbarhet i form av beregnede pålitelighetsmål. Introduksjon til sekvensielle metoder og Kalmanfilter.
Læringsutbytte:

Beherske:

  • parameterutjevning og forplantning av varianser og kovarianser fra måledata til sluttprodukt.
  • test av varianser, parametere, observasjoner og test av grunnlag
  • pålitelighetsanalyse
  • sekvensiell utjevning

Introduksjon og ha kjennskap til:

  • Kalmanfiltrering.

Kjenne til robust estimering, korrelatutjevning og elementutjevning med betingelser.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfordennes kontortid.
Pensum:

Ghilani, C.D., Adjustment computations - Spatial data analysis, Sixth edition, Wiley, 

ISBN 9781119385981

Støttelitteratur i form av kompendier og artikler (gjøres kjent på emnets hjemmeside).

Forutsatte forkunnskaper:
MATH 113 eller MATH131, STAT100
Anbefalte forkunnskaper:
GMLM102, GMGD200
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er en omdøpning av tidligere GMUJ210.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
52 timer forelesning og 52 timer øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer