Detaljer om emnet GMLM102

GMLM102 Grunnleggende landmåling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Vegard Ophaug
Medvirkende: Bjørn Ragnvald Pettersen, Ola Øvstedal, Jon Glenn Omholt Gjevestad, Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><list listType="numbered"><listItem>studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</listItem><listItem>studenter på M-GEOM og B-GEOM</listItem><listItem>studenter med høyest studiepoengproduksjon</listItem></list><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Emnets innhold:
Introduksjon til grunnlag og metoder for moderne datainnsamling i geomatikk.
Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne datainnsamling i geomatikk. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke standard instrumenter og programvare..
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og praktiske øvinger.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Oppgis på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorie- og regneøvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått