Course code GMLM102

GMLM102 Grunnleggende landmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Vegard Ophaug
Medvirkende: Bjørn Ragnvald Pettersen, Ola Øvstedal, Jon Glenn Omholt Gjevestad, Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><list listType="numbered"><listItem>studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</listItem><listItem>studenter på M-GEOM og B-GEOM</listItem><listItem>studenter med høyest studiepoengproduksjon</listItem></list><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon til grunnlag og metoder for moderne datainnsamling i geomatikk.
Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne datainnsamling i geomatikk. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke standard instrumenter og programvare..
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og praktiske øvinger.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Oppgis på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorie- og regneøvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått