Course code GMLM102

GMLM102 Grunnleggende landmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Medvirkende: Inge Revhaug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt. Rangeringskriterier: 1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan, 2. studenter på M-GEOM og B-GEOM, 3. studenter med høyest studiepoengproduksjon. Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.
Emnets innhold:
Introduksjon til grunnlag og metoder for moderne datainnsamling i geomatikk.
Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne datainnsamling i geomatikk. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke vanlige instrumenter og programvare..
Læringsaktiviteter:
Forelesninger i auditorium og øvinger i landmålingslaboratoriet.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Oppgis på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorie- og regneøvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 52 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått