Course code GMLM102

GMLM102 Grunnleggende landmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Medvirkende: Inge Revhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-GEOM og B-GEOM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Teori: Måleenheter og definsjoner. Kort introduksjon av koordinatsystemer, referanserammer og kartprojeksjoner. Introduksjon til instrumentlære for totalstasjonen (teodolitt og elektronisk avstandsmåler). Enkel koordinatregning. Satellittmåling. Øvinger: Nivellement. Tachymetri. Utsetting. Polygonering. Måling med GPS. Bruk av landmålingsprogramvare. Omfang i blokkperioden: 6 dager.
Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne landmåling. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke vanlige instrumenter og programvare..
Læringsaktiviteter:
I vårparallellen er det forelesninger i auditorium og øvinger i landmålingslaboratoriet. I juniblokk gjøres praktiske oppgaver utendørs. Fronter benyttes i undervisningen sammen med egen hjemmeside for emnet.
Læringsstøtte:
Fronterog hjemmeside.
Pensum:

Se gjennomgått stoff på Fronter. Lærebok: Charles D. Ghilani og Paul R. Wolf: Elementary Surveying. An introduction to geomatics. I tillegg notater og Powepointfiler tilgjengelige på Fronter. 

TerjeSkogseth og Dag Norberg: Grunnleggende landmåing kan brukes. (Må i tilfelle suppleres med korreksjoner og notater.)

Forutsatte forkunnskaper:
MATH111.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvinger. 5 dagers feltkurs.
Vurderingsordning:

Skriftlig midtsemester (25%) 

Skiftlig eksamen i juni (75%).

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 52 timer. Feltkurs: 5 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått