Course code GMLM102

GMLM102 Grunnleggende landmåling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Medvirkende: Inge Revhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-GEOM , B-GEOM
Emnets innhold:
Teori: Måleenheter og definsjoner. Kort introduksjon av koordinatsystemer, referanserammer og kartprojeksjoner. Introduksjon til instrumentlære for totalstasjonen (teodolitt og elektronisk avstandsmåler). Enkel koordinatregning. Satellittmåling. Øvinger: Nivellement. Tachymetri. Utsetting. Polygonering. Måling med GPS. Bruk av landmålingsprogramvare. Omfang i blokkperioden: 6 dager.
Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne landmåling. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke vanlige instrumenter og programvare..
Læringsaktiviteter:
I vårparallellen er det forelesninger i auditorium og øvinger i landmålingslaboratoriet. I juniblokk gjøres praktiske oppgaver utendørs. Fronter benyttes i undervisningen sammen med egen hjemmeside for emnet.
Læringsstøtte:
Fronterog hjemmeside.
Pensum:

Se gjennomgått stoff på Fronter. Lærebok: Charles D. Ghilani og Paul R. Wolf: Elementary Surveying. An introduction to geomatics. I tillegg notater og Powepointfiler tilgjengelige på Fronter. 

TerjeSkogseth og Dag Norberg: Grunnleggende landmåing kan brukes. (Må i tilfelle suppleres med korreksjoner og notater.)

Forutsatte forkunnskaper:
MATH111.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvinger. 5 dagers feltkurs.
Vurderingsordning:

Skriftlig midtsemester (25%) 

Skiftlig eksamen i juni (75%).

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 52 timer. Feltkurs: 5 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått