GMFO320 Flybåren laserskanning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ivar Maalen-Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kollokviesamlinger: Introduksjon med historie, prinsipper og bruksområder. Grunnleggende innføring i instrumenter, signalegenskaper, avstandsmåling med laser, geometriske forhold ved opptak, feilkilder, operasjonelle forhold, sensororientering, systemkalibrering og stripeutjevning. Anvendelser i terrengmodellering, bygningsdeteksjon, skog og ingeniøranvendelser. Øvinger: Regneøving og prosessering av data.

Dette lærer du

Målet med emnet er å skape et grunnlag for å forstå underliggende teknologi, prinsipp og virkemåte for å kunne produsere terreng- og overflatemodeller ved bruk av flybåren laserskanning. I tillegg blir det lagt vekt på å forstå ulike aktuelle problemstillinger knyttet til systemfunksjonalitet, systemkalibrering og nøyaktighet i resulterende data.
  • Kollokvieserie. Studentene foreleser tildelte emner med påfølgende diskusjoner. Baseres på litteraturstudier.
  • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
  • Vosselman og Maas: Airborne and terrestrial laser scanning (2010) + diverse fagartikler.
  • GMFO205.
  • Muntlig eksamen ved færre enn 20 studenter, ellers skriftlig eksamen. Karakterskala A-F.

  • Vurdering av hver enkelt avsluttende muntlige prøve og hvert enkelt prosjektarbeid.
  • Kollokvier og øvinger.
  • Emne som gjennomføres som kollokvieserie. Aktuelt både for master-studieprogrammet og for forskerutdanningen.
  • Fastsatte kollokviesamlinger: 30 timer. Øvinger: 3 stk.
  • Realfag