Course code GMFO320

GMFO320 Flybåren laserskanning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Annet. Ved behov og kapasitet.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-GEOM, M-IØ, PhD studenter innen geomatikk
Emnets innhold:
Kollokviesamlinger: Introduksjon med historie, prinsipper og bruksområder. Grunnleggende innføring i instrumenter, signalegenskaper, avstandsmåling med laser, geometriske forhold ved opptak, feilkilder, operasjonelle forhold, sensororientering, systemkalibrering og stripeutjevning. Øvinger: Regneøving og prosessering av data.
Læringsutbytte:
Målet med emnet er å skape et grunnlag for å forstå underliggende teknologi, prinsipp og virkemåte for å kunne produsere terreng- og overflatemodeller ved bruk av flybåren laserskanning. I tillegg blir det lagt vekt på å forstå ulike aktuelle problemstillinger knyttet til systemfunksjonalitet, systemkalibrering og nøyaktighet i resulterende data.
Læringsaktiviteter:
Kollokvieserie. Studentene foreleser tildelte emner med påfølgende diskusjoner. Baseres på litteraturstudier.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Utvalgte artikler som oppgis ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO205.
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier og øvinger.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Vurdering av hver enkelt avsluttende muntlige prøve og hvert enkelt prosjektarbeid.
Merknader:
Emne som gjennomføres som kollokvieserie. Aktuelt både for master-studieprogrammet og for forskerutdanningen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Fastsatte kollokviesamlinger: 30 timer. Øvinger: 3 stk.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått