Course code GMFO320

GMFO320 Flybåren laserskanning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Annet. Ved behov og kapasitet.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-GEOM, M-IØ, PhD studenter innen geomatikk
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kollokviesamlinger: Introduksjon med historie, prinsipper og bruksområder. Grunnleggende innføring i instrumenter, signalegenskaper, avstandsmåling med laser, geometriske forhold ved opptak, feilkilder, operasjonelle forhold, sensororientering, systemkalibrering og stripeutjevning. Øvinger: Regneøving og prosessering av data.
Læringsutbytte:
Målet med emnet er å skape et grunnlag for å forstå underliggende teknologi, prinsipp og virkemåte for å kunne produsere terreng- og overflatemodeller ved bruk av flybåren laserskanning. I tillegg blir det lagt vekt på å forstå ulike aktuelle problemstillinger knyttet til systemfunksjonalitet, systemkalibrering og nøyaktighet i resulterende data.
Læringsaktiviteter:
Kollokvieserie. Studentene foreleser tildelte emner med påfølgende diskusjoner. Baseres på litteraturstudier.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Utvalgte artikler som oppgis ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO205.
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier og øvinger.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Vurdering av hver enkelt avsluttende muntlige prøve og hvert enkelt prosjektarbeid.
Merknader:
Emne som gjennomføres som kollokvieserie. Aktuelt både for master-studieprogrammet og for forskerutdanningen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Fastsatte kollokviesamlinger: 30 timer. Øvinger: 3 stk.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått