GMFO310 Nærfotogrammetri

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ivar Maalen-Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Forelesninger: Metoder i nærfotogrammetri. Kameraer, kamerakalibrering. Bildebehandling. Digital fotogrammetri for industriformål. Terrestrisk laserskanning. Andre 3D-modelleringsmetoder.

Dette lærer du

Studentene skal ha kunnskap om og forståelse for nærfotogrammetriens teorigrunnlag og metoder, teknologi og produkter for 3D-modellering. I dette inngår kunnskap og ferdigheter i bildebaserte metoder, blant annet kalibrering, målinger, beregninger og presentasjon. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap om andre datainnsamlingsmetoder og praktiske ferdigheter i planlegging, måling og til en viss grad etterprosessering.
 • Forelesninger, kollokvier, øvinger og prosjektarbeid i gruppe. Utferd til relevante bedrifter og institusjoner.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
 • Oppdatert samling av artikler og utdrag fra lærebøker, bl.a. Thomas Luhman, mfl: Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. Endelig liste vil settes opp ved emnets start.
 • GMFO205.
 • Muntlig avsluttende eksamen. Karakterskala A-F.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Vurdering av hver enkelt avsluttende muntlige prøve og hvert enkelt prosjektarbeid. Gjennomgang av prosjektarbeid og øvinger sammen med sensor.
 • Kollokvier, øvinger og utferd.

  Prosjektarbeid.

 • Forelesninger: 20 timer. Kollokvier: 12 timer. Øvinger: 12 timer. Prosjekt: 40 timer. Utferd: 4 timer.
 • Realfag