Course code GMFO310

GMFO310 Nærfotogrammetri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-GEOM.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger: Nærfotogrammetri. Kameraer, kamerakalibrering. Bildebehandling. Digital fotogrammetri for industriformål. Terrestrisk laserskanning. Andre 3D-modelleringsmetoder.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om og forståelse for nærfotogrammetriens teorigrunnlag og metoder, teknologi og produkter for 3D-modellering. I dette inngår kunnskap og ferdigheter i bildebaserte metoder, blant annet kalibrering, målinger, beregninger og presentasjon. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap om bakkebasert laserskanning og praktiske ferdigheter i planlegging, måling og til en viss grad etterprosessering av laserdata.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier, øvinger og prosjektarbeid i gruppe. Utferd til bedrift.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Oppdatert samling av artikler og utdrag fra lærebøker. Endelig liste vil settes opp ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO205.
Anbefalte forkunnskaper:
INF120, INF250, GMBB201
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier, øvinger og utferd.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen ved færre enn 12 studenter, ellers skriftlig eksamen.
Sensor:
Vurdering av hver enkelt avsluttende muntlige prøve og hvert enkelt prosjektarbeid. Gjennomgang av prosjektarbeid og øvinger sammen med sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Kollokvier: 12 timer. Øvinger: 12 timer. Prosjekt: 40 timer. Utferd: 4 timer.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått