Course code GEO310

GEO310 Paleomiljø og klimaendringer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Mona Henriksen, Danni Pearce
Medvirkende: Sylvi Haldorsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer varige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet inneholder forelesninger og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg en forståelse av de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, innleveringer.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Lærebok innen paleomiljø/paleoklima, kunngjøres seinere.

Vitenskapelige artikler.

Forutsatte forkunnskaper:
GEO100 og GEO210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
En innleveringsoppgave.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Innleveringer teller 30% og skriftlig slutteksamen teller: 70%. Begge eksamensdeler må være bestått. Karakterregel: A-E/Ikke bestått.
Sensor:
Sensor fra fagområdet ved et annet universitet brukes.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer og forelesninger: 24 t
Eksamensdetaljer: :