Course code GEO310

GEO310 Paleomiljø og klimaendringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Danielle Mei Pearce
Medvirkende: Jan Marten Huizenga, Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer langvarige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet øker studentenes forståelse fra kvartærgeologi gjennom forelesningsserier og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.
Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kunne tolke og analysere de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid. De skal ha en dypere forståelse av den kvartærgeologiske utviklingen og se sammenhenger mellom ulike miljøer og klimaendringer.

Ferdighet: Studentene skal kunne vurdere og diskutere forskningsresultat som er publisert i vitenskapelige tidsskrift.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, debatt, gruppearbeid, innleveringer.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Lærebok innen paleomiljø/paleoklima, kunngjøres seinere.

Vitenskapelige artikler.

Forutsatte forkunnskaper:
GEO210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
En innleveringsoppgave.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Mappeinnlevering teller 40%
  • Skriftlig slutteksamen teller 60%.

Begge eksamensdeler må være bestått. Karakterregel: A-E/Ikke bestått.

Sensor:
Sensor fra fagområdet ved et annet universitet brukes.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer, debatt og forelesninger: 24 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer