GEO310 Paleomiljø og klimaendringer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Danielle Mei Pearce

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og evaluering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kvartærtiden (ca. 2,6 millioner år) var preget av dramatiske klimaendringer over flere sykluser mellom istider. Dette kurset gir en innføring i hvordan vi kan rekonstruere historien om miljøendringer i kvartærtiden ved hjelp av en rekke teknikker som brukes til å rekonstruere fortidens miljø fra en rekke arkiver (f.eks. isbreer, sedimenter, pollen). Kurset har et spesielt fokus på sen kvartær i Arktis og subarktis på den nordlige halvkule, og vil øke studentenes forståelse gjennom en rekke forelesninger og seminarer som tar utgangspunkt i oppdaterte forskningsartikler om disse temaene.

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha en dypere forståelse av årsakene til og virkningene av kvartære miljøendringer. Spesielt skal de diskutere de langsiktige og nylige klimaendringene som har funnet sted i Arktis og sub-Arktis, konsekvensene av langsiktige og nåværende havnivåendringer, relative og numeriske dateringsteknikker og usikkerhetene ved disse, samt en rekke andre proxyer som er mye brukt for å rekonstruere miljøendringer (f.eks. isbreer, sedimenter, pollen).

Ferdigheter: Dette kurset vil hjelpe deg med å utvikle ferdigheter som kan forbedre dine muligheter for ansettelse og karriereutvikling:

 • Diskutere vitenskapelige studier publisert i internasjonale forskningstidsskrifter.
 • Gi deg muligheten til å engasjere deg i forskningsbasert læring ved å utforske temaer knyttet til langsiktige miljø- og klimaendringer.
 • Utvikle kommunikasjonsferdighetene og porteføljen din ved å levere presentasjoner og en skriftlig rapport.
 • Utvikle god praksis i å bidra til og arbeide i grupper gjennom praktiske øvelser.
 • Oppmuntre deg til å tenke kritisk om hvordan kunnskap anvendes og kommuniseres i media, litteratur og på nettet.
 • Forelesninger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og innleveringer.
 • Bokkapitler innen palaeoenvironment/palaeoclimate.

  Vitenskapelige artikler.

 • GEO210 eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering

  • Mappeinnleveringer teller 40%
  • Avsluttende skriftlig eksamen teller 60%.

  Begge eksamensdeler må bestås. Karakterregel: A-E/Ikke bestått  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor bidrar i vurderingsprosessen.
 • En semesteroppgave.
 • Seminarer, diskusjoner og forelesninger: 24 timer
 • Realfag