Course code GEO300

GEO300 Videregående hydrogeologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Helen Kristine French
Medvirkende: Gudny Okkenhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Forelesninger teori vannstrømning i umettet og mettet sone, geokjemi 2. Regneøvelser. 3. Innleveringsoppgaver og studentpresentasjoner (teller for sluttkarakter). 4. Innføring i bruk av modeller som Visual Minteq, MODFLOW, MT3Dms.
Læringsutbytte:
Studenten skal ha innsikt i kvantitative metoder for å beskrive strømning av vann og forurensinger i mettet og umettet sone. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap om geokjemiske prosesser, retardasjon og nedbrytning til å kunne vurdere effekten av menneskelig inngrep i grunnvannsystemer. Studenten skal kjenne til ulike metoder for å beskrive grunnvannssystemet inkludert geofysiske metoder og grunnleggende geostatistikk og kunne bruke grunnvannsmodeller som prediksjonsverktøy. Studenten skal kunne vurdere risiko for endringer av grunnvannsressurser både når det gjelder kvantitet og kvalitet som en følge av menneskelig inngrep, og se dette i sammenheng med en bærekraftig forvaltning av grunnvann.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger (gjennomgang av hydrogeologisk teori). Øvinger som inkluderer anvendelse av teorien i regneøvelser og i modellering (IKT).  Øvingstimer med bruk av modellene Visual Minteq og MODFLOW der teorien anvendes og brukes for å teste vannstrømning og spredning av forurensning i grunnvannsreservoarer.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Lærebøker:

Fundamentals of groundwater, Schwartz and Zhang, 2003, Wiley and sons

Geochemistry, Groundwater and Pollution, Second Edition, Appelo and Postma, 2006, Taylor and Francis group

Kopiert litteratur tilgjengelig i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
GEO220 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO221, MINA200, JORD310, KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av to obligatoriske oppgaver.
Vurderingsordning:
En hjemmeeksamen teller 30%. Muntlig slutteksamen 70%.  Begge deler må være bestått. Karakter A-E / Ikke godkjent.
Sensor:
Det benyttes ekstern senor ved avsluttende eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Teori: 160 timer. Øvelser og innleveringer: 40 timer. Modellering: 100 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesnings- og instruksjonstimer: 40 timer. Regneøvelser: 8 timer. Modellering: 20 timer.
Eksamensdetaljer: :