Course code GEO300

GEO300 Videregående hydrogeologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Helen Kristine French
Medvirkende: Jan Mulder
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

1. Forelesninger teori. 2. Regneøvelser. 3. Innleveringsoppgaver og studentpresentasjoner (teller for sluttkarakter). 4. Innføring i bruk av modellen MODFLOW.

Læringsutbytte:

Studenten skal ha innsikt i kvantitative metoder for å beskrive strømning av vann og forurensinger i mettet og umettet sone. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap om geokjemiske prosesser, retardasjon og nedbrytning til å kunne vurdere effekten av menneskelig inngrep i grunnvannsystemer. Studenten skal kjenne til ulike metoder for å beskrive grunnvannssystemet inkludert geofysiske metoder og grunnleggende geostatistikk og kunne bruke grunnvannsmodeller som prediksjonsverktøy. Studenten skal kunne vurdere risiko for endringer av grunnvannsressurser både når det gjelder kvantitet og kvalitet som en følge av menneskelig inngrep, og se dette i sammenheng med en bærekraftig forvaltning av grunnvann.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger (gjennomgang av hydrogeologisk teori). Øvinger som inkluderer anvendelse av teorien i regneøvelser og i modellering (IKT).  Øvingstimer med bruk av modellen MODFLOW der teorien anvendes og brukes for å teste  vannstrømning og spredning av forurensning i grunnvannsreservoarer.
Læringsstøtte:

-

Pensum:

Lærebøker:

Fundamentals of groundwater, Schwartz and Zhang, 2003, Wiley and sons

Geochemistry, Groundwater and Pollution, Second Edition, Appelo and Postma, 2006, Taylor and Francis group

Kopiert litteratur tilgjengelig på Fronter

Forutsatte forkunnskaper:

GEO220 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

GEO221, MINA200, JORD310, MATH140, KJM100

Obligatorisk aktivitet:

Innlevering av øvelser.

Vurderingsordning:

1 hjemmeeksamen teller 30%. Obligatorisk gruppinnlevering i modellering, bestått/ikke bestått. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%. Både regneoppgaver og avsluttende eksamen må være bestått.


 

Sensor:

Det benyttes ekstern senor ved avsluttende eksamen.Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Teori: 160 timer. Øvelser og innleveringer: 40 timer. Modellering: 100 timer.
Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Forelesnings- og instruksjonstimer : 40 timer. Regneøvelser: 8 timer. Modellering: 20 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått