Course code GEO220

GEO220 Hydrogeologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Helen Kristine French
Medvirkende: Michael Heim, Leif Vidar Jakobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger gis i klasserom, men alle foreleninger blir lagt ut på Fronter sammen med annet undervisningsmateriell.  Kurset dekker: Egenskaper for grunnvannsmagasiner, strømning av grunnvann. Øvelser: 1. Bruk av grunnvannskart 2. Flash-komponenter i Fronter 3. Websøk: Den nasjonale brønndatabasen. Utferd: En halv dag på NMBU-området: Grunnvann i løsmasser (Frydenhaug). Annet: Dette kurset benytter seg av Fronter og dette brukes til kommunikasjon med studentene utenom forelesningstimene.

Læringsutbytte:

På kurset vil studentene lære om egenskapene til vanlige grunnvannsforekomster, hvordan de kan utnyttes og beskyttes mot forurensning. Undervisningen legger vekt på sammenhengen mellom berggrunn, løsmasser og grunnvann og bruk av ulike kart og databaser for å innhente relevant informasjon. Studenten skal forstå hvordan grunnvann opptrer og beveger seg og kunne gjøre enkle beregninger av dette. Han/hun skal også vite hva som er de viktigste egenskapene for grunnvann sammenlignet med overflatevann. Studenten skal også ha en oversikt ulike metoder for å undersøke løsmassenes egenskaper og kunne de grunnleggende likningene for grunnvanntransport. Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å foreta en praktisk vurdering av utnyttelse av grunnvann som drikkevann og som en økologisk ressurs. Studenten skal forstå at grunnvann er en viktig ressurs som må forvaltes på en forsvarlig måte. Kurset skal også gi en forståelse av at grunnvann ikke alltid er en fornybar ressurs.


Læringsaktiviteter:

Kurset holdes som klasseromsundervisning, men forelesninger (power point filer) og Flash komponenter kan følges på nett. Oppmøte på obligatoriske oppgaver, eventuelt egen avtale m lærer. Undervisningen består av: 1. Forklaring av teori for strømning av grunnvann og egenskaper ved grunnvannsmagasin. 2. Bruk av grunnvannskart der man anvender teorien 3. Innlevering av svar på obligatoriske oppgaver 4. Selvstendig arbeid med oppgaver i læreboken og tilleggsoppgaver der studentene lærer om grunnvannsforekomster og kan teste sine egne kunnskaper.
.

Læringsstøtte:

Nettbasert via Fronter.

Pensum:

1. Fundamentals of groundwater, Schwartz and Zhang, Wiley and sons, 2003,

2. Tilleggslitteratur og Flash-komponenter som legges ut i Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

GEO100

Anbefalte forkunnskaper:

FYS100, GEO210 (kan tas samtidig).

Obligatorisk aktivitet:

Øvelser med rapport og utferd.

Vurderingsordning:

Skriftlig slutteksamen (3 t) 100%.

Sensor:

Ekstern sensor sensurer skriftlig eksamen. Sensor er involvert i planlegging av kurset og utforming av eksamensoppgaver.

Merknader:

.

Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Forelesninger: 20 timer. Øvelser: 25 timer. Websøk: 4 timer. Utferd: 6 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått