Course code FYS473

FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende kunnskap om reaksjonskinetikk. Grunnleggende forståelse for reaktordesign. Dataanalyse og tolkning. Matematiske metoder for design av kinetiske uttrykk og tilpasning med eksperimentelle data. Generell oversikt over katalysatorer som benyttes og hvordan kinetiske uttrykk endres i tilfelle av homogene og heterogene eller biosystemer. Enkle samt sammensatte reaksjoner vil bli studert i ulike systemer (væske-væske, gass-gass, etc.).
Læringsutbytte:
Studentene vil få en innføring i grunnleggende kjemisk og biokjemisk konvertering og dets anvendelser. Studentene vil få undervisning i den kjemiske kinetikken i en prosessreaksjon, tolkningen av resultatene og utforming av industrielle reaktorer (ideelle og ikke-ideelle). Studentene skal lære om relevansen av å kjenne konverteringsforhold og hvordan dette er knyttet til energiproduksjon, samt bærekraften i en prosess. Studentene vil lære om design av kjemiske reaktorer for ulike tilfeller som adiabatisk, isotermt og auto-termisk utstyr.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke de viktigste temaer, ideer, teorier, metoder og tilnærminger som brukes i chemical reaction engineering. De vil gi studenten grunnleggende verktøy for å kunne foreslå en kinetisk modell, basert på ulike modeller og vurdering av systemet, samt verktøy for å tilpasse eksperimentelle data ved hjelp av den foreslåtte modellen. De vil også gi studenten trening i å forstå resultatet og den fysiske betydningen. I regneøvinger vil studentene løse oppgaver innen temaet ved hjelp av matematiske verktøy. Begrepene i forelesningene vil kunne brukes i problemløsningen.
Læringsstøtte:
Studentene vil kunne møte faglærer to timer en dag i uken. Dag og tid blir opplyst ved kursets begynnelse.
Pensum:
En oversikt bygget på diverse hovedsakelig engelskspråklige kilder vil være klar til kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, FYS252A, FYS272, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
KJM230
Vurderingsordning:
Avsluttende prosjekt som vil dekke hele kurset. Grading A-F
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av det avsluttende prosjektet.
Normert arbeidsmengde:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uken forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 16 timer i uken i 13 uker. Totalt 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

FYS371 - 2 studiepoeng.

FYS373 - 10 sp

Undervisningstid:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uken forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bokstavkarakterer