Course code FYS388

FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gaute Tomas Einevoll
Medvirkende: Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Utvalgte temaer knyttet til matematisk modellering av (i) signalbehandling i nerveceller, (ii) nevral koding og dekoding, (iii) reseptoriske felt i synssystemet, (iv) informasjonsoverføring i nervesystemet, (v) modeller for nerveceller, (vi) biologiske nevrale nettverksmodeller, (vii) læring og hukommelse.
Læringsutbytte:
Oppnå en overordnet forståelse av hvordan nevrobiologiske systemers egenskaper kan modelleres matematisk og kunne orientere seg videre i faglitteraturen innen beregningsorientert nevrovitenskap. Kunne formulere og løse enkle modeller fra beregningsorientert nevrovitenskap. Kunne orientere seg i og tilegne seg kunnskaper fra vitenskapelig litteratur innen fagfeltet for å kunne utvikle mer kompliserte modeller. Forstå at matematiske metoder er nødvendige for å forstå komplekse nevrobiologiske prosesser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.  Løse oppgaver ved bruk av analytiske og beregningsorienterte metoder.
Læringsstøtte:
Studentene vil kunne treffe faglærerne utenfor den strukturerte undervisningstiden, også via videokonferansesystemer.
Pensum:
Hovedsakelig utdrag fra Sterratt et al.: "Principles of Computational Modeling in Neuroscience" 
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende emner i matematikk og informatikk.
Anbefalte forkunnskaper:
FYS102, FYS200, FYS381, INF120, INF200.
Vurderingsordning:
Muntlig slutteksamen. Studenten bli stilt spørsmål fra pensum av sensor og faglærer.
Sensor:
Sensor vil i tillegg til å delta på muntlig eksamen også bli bedt om å bidra med evaluering av emnets innhold og undervisningsopplegg.
Merknader:
Forelesningene og øvingsveiledningen vil bli fokusert på flere korte intensive undervisningsperioder for å tilrettelegge for deltagelse av studenter fra hele Norge.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 sp overlapp med FYS386
Undervisningstid:

Forelesninger: 52 timer fordelt over flere intensive undervisningsperioder

Øvinger: 26 timer 

Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått