Course code FYS376

Emneansvarlige: Espen Olsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-MR, M-MF, M-IØ og M-MPP 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Introduksjon
  • Solen som energikilde
  • Solcellers virkemåte
  • Fra sand til solceller
  • Konstruksjon av PV-systemer
  • Solfangeres virkemåte
  • Solvarmesystemer
  • Miljømessige aspekter ved solenergisystemer
Læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap og forståelse for virkemåte, konstruksjon og systemoppbygging av anlegg for konvertering av solenergi til elektrisk energi og varmeenergi Studenten skal forstå: Kvantemekaniske modeller for elektronstrukturen i faste stoffer (binding- og båndmodell). Virkemåte for fotovoltaiske solceller. Produksjonsprosesser fra sand til silisiumbaserte solcellemoduler Systemoppbygging av PV-anlegg Alternative solcellekonsepter Materialvalg, virkemåte og konstruksjon av solvarmefangere. Termiske solkraftverk Effektivitetsbegrensinger ved konvertering fra solenergi til andre energiformer (el. og varme).

Faget skal gjøre studenten i stand til å: Forstå virkemåte og design av anlegg for konvertering av solenergi

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Eksempelgjennomgang. Diskusjoner.
Læringsstøtte:
Studentene kan kommunisere med læreren over nettet. Læreren vil være tilgjengelig etteravtale.
Pensum:
Vil bli kunngjort på Canvas før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS272, KJM100, FYS245
Anbefalte forkunnskaper:
FYS251/FYS252A, KJM120
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen.  Ved færre enn 4 kandidater oppmeldt til eksamen kan eksamen gjennomføres muntlig
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Det anbefales sterkt å kombinere emnet med laboratoriekurset FYS375.
Normert arbeidsmengde:
250 timer inkludert den organiserte undervisningen. Differansen på 176 timer består av selvstudium, oppgaveløsning, prosjektarbeid og frie kollokvier.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

FYS 371 - 2 sp reduksjon

FYS 476 - 10 sp reduksjon

Undervisningstid:
Tentativt 2 x 2 timer forelesning per uke. Resten av undervisingen avtales med faglærer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer