Course code FYS375

FYS375 Energiteknologi laboratorium

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Petter Hieronymus Heyerdahl
Medvirkende: Fredrik Arnesen Stulen, Tom Ringstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning / vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>1: M-MF, M-LUR energimaster</p><p>2: M-IØ energimaster</p><p>3: M-MPP</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Du skal utføre praktiske og modelleringsbaserte laboratorieoppgaver der du for hver oppgave skal: Gjennomgå teorien for prosessene som inngår i labene, sette deg inn i laboratorieoppgaven, forberede laboratoriekjøringene, utføre kjøringen av labene, analysere resultater, skrive rapport. For tiden er det følgende laber: 

  • Solcellers karakteristikk, halvlederteknikk og teori
  • Simulering og testing av solfangere, virkningsgrader og prediksjon
  • Dieselmotor brukt som kraftverk kjørt på rapsolje
  • Simulering og PV-anlegg som leverer strøm på nettet
  • Bombekalorimeter, brensler og brennverdier
  • Solfangeranlegg, sesonglagring av varme i bakken
Læringsutbytte:

All energi må omformes fra sin kildeform (solstråling, biomasse, vind, vann i høyden) til energitjenester som vi har bruk for (lys, bevegelse, komfort).

Etter kurset vil du

  • forstå noen viktige omformingsprosesser
  • ha driftet noen virkelige anlegg
  • fått erfaring med prosjektarbeid
  • utført målinger på virkelige omformere fått begreper om dimensjoner i forhold til ytelse, virkningsgrad, ressursbruk og miljøpåvirkninger.
Læringsaktiviteter:

Laboratoriearbeidet er sentralt i kurset. Du skal studere og arbeide med noen viktige og grunnleggende prosesser innen energiomforming.

De første ukene av kurset vil det bli forelest sentrale temaer i kurset. Det vil også avholdes en samling der studentgruppene jobber med prosjektidentifisering rettet mot hver sin case og presenterer resultatet i plenum. 

Læringsstøtte:
Faglærer og laboratorieingeniører vil være til stede under labkjøringene til hvilke det er avsatt to hele dager. Veiledningsmøter med faglærerne. Det kan inviteres gjesteforelesere til spesielle temaer.
Pensum:
Labrapporter og utvalgte artikler mm. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS103, FYS272, FYS230, FYS252
Anbefalte forkunnskaper:
FYS376
Obligatorisk aktivitet:
Alle laboratorieøvelser er obligatoriske. Du vil arbeide i gruppe med 3 - 4 andre studenter avhengig av antall studenter på kurset. Det leveres en felles rapport for gruppen. Det skal leveres en rapport for hver laboratorieoppgave. Alle på gruppen er gjensidig ansvarlige for rapportens innhold og kvalitet.
Vurderingsordning:

Gjennomføringen av og rapportene til alle laboratorieoppgavene må være bestått.

Alle rapportene sendes til sensor. Sensor velger en rapport fra hver gruppe.

Under en felles eksamensdag presenterer gruppen den utvalgte rapporten i plenum, sensor stiller spørsmål til rapporten eller ber om forklaringer eller presiseringer. Sensor velger ut hvilken rapport som skal foredras fra den enkelte gruppe. Dette kunngjøres 48 timer før eksamen.

Sensor:
Sensor godkjenner undervisningopplegget og vurderer et utvalg rapportene.
Merknader:

Kurset omfatter laboratorie- og prosjektoppgaver til emner som behandles i FYS373, FYS374 og FYS376 og bør tas i sammenheng med disse kurs.

Emnet gis bare hvis minst fem studenter er meldt opp.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger 3 uker x 2 dager x 6 timer

Laboratorieøvelser 7 uker x 2 dager x 6 timer

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått