Course code FYS375

FYS375 Energiteknologi, lab

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Petter Hieronymus Heyerdahl
Medvirkende: Amund Jakobsen Føyn, Tom Ringstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-MF, M-MR, M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Du skal utføre praktiske laboratorieoppgaver der du for hver oppgave skal: Gjennomgå teorien for prosessene som inngår i labene, sette deg inn i laboratorieoppgaven, forberede laboratoriekjøringene, utføre kjøringen av labene, analysere resultater, skrive rapport.
For tiden er det følgende laber: 1) Solcellers karakteristikk, 2) Flisfyringsanlegg, 3) Termisk solfanger, 4) Dieselmotor brukt som kraftverk kjørt på rapsolje, 5) PV-modul og PV-anlegg som leverer strøm på nettet, 6) Karakterisering av brensler, 7) Bombekaloriometer. I labene 2, 4 og 7 er begrepet entalpi sentralt.
Læringsutbytte:
All energi må omformes fra sin kildeform (solstråling, biomasse, vind, vann i høyden) til energitjenester som vi har bruk for (lys, bevegelse, komfort). Etter kurset vil du forstå noen viktige omformingsprosesser, ha driftet noen virkelige anlegg, utført målinger på virkelige omformere fått begreper om dimensjoner i forhold til ytelse, virkningsgrad, ressursbruk og miljøpåvirkninger. Du vil også ha innarbeidet og forstått begrepene entalpi, massestrøm, molstrøm, virkningsgrad, øvre brennverdi, nedre brennevrdi og effektiv brennverdi.
Læringsaktiviteter:
Laboratoriearbeidet er sentralt i kurset. Du skal studere og arbeide med noen viktige og grunnleggende prosesser innen energiomforming.
Læringsstøtte:
Faglærer og laboratorieingeniører vil være til stede under labkjøringene til hvilke det er avsatt en hel dag. Veiledningsmøter med faglærerne. Det inviteres gjesteforelesere til spesielle temaer. Omvisning på varmesentralen ved NMBU drevet av Statkraft Varme AS.
Pensum:
Labrapporter og utvalgte artikler mm. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS271.
Obligatorisk aktivitet:
Alle laboratorieøvelser er obligatoriske. Du vil arbeide i gruppe med 2 - 4 andre studenter avhengig av antall studenter på kurset. Alle på gruppen er gjensidig ansvarlige for rapportens innhold og kvalitet. Dersom dere deler skrivearbeidet mellom dere og en av dere ikke gjør jobben sin vil alle være ansvarlige. Skriver du under på et dokument er du ansvarlig for hele produktet. Det nytter altså ikke å si at jammen Lise har ikke gjort sin del. Gruppen må selv sørge for leveranse av rett kvalitet til rett tid.
Vurderingsordning:
Gjennomføringen av og rapportene til alle laboratorieoppgavene må være bestått.
Sensor:
Sensor godkjenner undervisningopplegget og vurderer et utvalg rapportene.
Merknader:

Kurset omfatter laboratorie- og prosjektoppgaver til emner som behandles i FYS373, FYS374 og FYS376 og bør tas i sammenheng med disse kurs.

Emnet gis bare hvis minst fem studenter er meldt opp.

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forberedelse, teoriforberedelser, laboratorieøvinger, dataanalyse of rapportskriving.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått