Course code FYS375

FYS375 Energiteknologi laboratorium

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Petter Hieronymus Heyerdahl
Medvirkende: Fredrik Arnesen Stulen, Tom Ringstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>1: M-MF, M-LUR energimaster</p><p>2: M-IØ energimaster</p><p>3: M-MPP</p>
Emnets innhold:

Du skal utføre praktiske laboratorieoppgaver der du for hver oppgave skal: Gjennomgå teorien for prosessene som inngår i labene, sette deg inn i laboratorieoppgaven, forberede laboratoriekjøringene, utføre kjøringen av labene, analysere resultater, skrive rapport. For tiden er det følgende laber: 

  • Solcellers karakteristikk, halvlederteknikk og teori
  • Termisk solfanger, virkningsgrader og stråling
  • Dieselmotor brukt som kraftverk kjørt på rapsolje
  • PV-modul og PV-anlegg som leverer strøm på nettet
  • Bombekaloriometer, brensler og brennverdier
  • Solfanger, bruk av PVGIS og sesonglagring av varme i bakken
Læringsutbytte:

All energi må omformes fra sin kildeform (solstråling, biomasse, vind, vann i høyden) til energitjenester som vi har bruk for (lys, bevegelse, komfort).

Etter kurset vil du

  • forstå noen viktige omformingsprosesser
  • ha driftet noen virkelige anlegg
  • utført målinger på virkelige omformere fått begreper om dimensjoner i forhold til ytelse, virkningsgrad, ressursbruk og miljøpåvirkninger.

Du vil også ha innarbeidet og forstått begrepene entalpi, massestrøm, molstrøm, virkningsgrad, øvre brennverdi, nedre brennverdi og effektiv brennverdi.

Læringsaktiviteter:
Laboratoriearbeidet er sentralt i kurset. Du skal studere og arbeide med noen viktige og grunnleggende prosesser innen energiomforming.
Læringsstøtte:
Faglærer og laboratorieingeniører vil være til stede under labkjøringene til hvilke det er avsatt to hele dager. Veiledningsmøter med faglærerne. Det kan inviteres gjesteforelesere til spesielle temaer.
Pensum:
Labrapporter og utvalgte artikler mm. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS103, FYS272, FYS230, FYS252
Anbefalte forkunnskaper:
Halvledere og Entalpi KJM230 (Fysikalsk kjemi)
Obligatorisk aktivitet:
Alle laboratorieøvelser er obligatoriske. Du vil arbeide i gruppe med 3 - 4 andre studenter avhengig av antall studenter på kurset. Det leveres en felles rapport for gruppen. Det skal leveres en rapport for hver laboratorieoppgave. Alle på gruppen er gjensidig ansvarlige for rapportens innhold og kvalitet.
Vurderingsordning:

Gjennomføringen av og rapportene til alle laboratorieoppgavene må være bestått.

Alle rapportene sendes til sensor. Sensor velger en rapport fra hver gruppe.

Under en felles eksamensdag presenterer gruppen den utvalgte rapporten i plenum, sensor stiller spørsmål til rapporten eller ber om forklaringer eller presiseringer. Sensor velger ut hvilken rapport som skal foredras fra den enkelte gruppe. Dette kunngjøres 48 timer før eksamen.

Sensor:
Sensor godkjenner undervisningopplegget og vurderer et utvalg rapportene.
Merknader:

Kurset omfatter laboratorie- og prosjektoppgaver til emner som behandles i FYS373, FYS374 og FYS376 og bør tas i sammenheng med disse kurs.

Emnet gis bare hvis minst fem studenter er meldt opp.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger 3 uker x 2 dager x 6 timer

Laboratorieøvelser 7 uker x 2 dager x 6 timer

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått