Course code FYS374

FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Jorge Mario Marchetti, Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Starter i 2018, og det vil bli gitt hvert andre år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk
  • Elektromotorisk spenning og kapasitet
  • Elektrodematerialer
  • Elektrodereaksjoner
  • Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 300-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke hovedemner, ideer, teorier, metoder og tilnærminger brukt i brenselcelle og batterier. 
Læringsstøtte:
Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale forindividuell læringsstøtte.
Pensum:
Pensum oppgis før eksamen
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, FYS252, FYS272, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har en obligatorisk innleveringsoppgave
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig avsluttende eksamen. A-F karakter
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
De organiserte forelesninger utgjør 4 timer x 13 uker = 52 timer og 2x13 uker = 26 timer kollokviummed TA. Total arbeidsbelastning er 10sp x30 timer = 300 timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp. Emnet overlapper også 10 sp med FYS474.
Undervisningstid:
Emnet undervises med 2x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier 1x2 timmer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått