Course code FYS374

FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Espen Olsen, Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig ved behov
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:
  • Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk
  • Elektromotorisk spenning og kapasitet
  • Elektrodematerialer
  • Elektrodereaksjoner
  • Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 300-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Eksempelbeskrivelser. Diskusjoner
Læringsstøtte:
Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale forindividuell læringsstøtte.
Pensum:
Pensum oppgis før eksamen
Forutsatte forkunnskaper:
FYS 251, FYS 271, KJM 100, KJM 120
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet gis bare hvis minst tre studenter er oppmeldt.

NB: Emnet vil ikke bli gitt Våren 2015. F.o.m. studieåret 2015/16 vil emnet bli gitt i høstparallellen.

Normert arbeidsmengde:
De organiserte forelesninger utgjør 2x15 uker = 30 timer og 2x15 uker = 30 timer kollokvium. Total arbeidsbelastning er 10sp x30 timer = 300timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, selvstudium samt eksamen med forberedelse.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp. Emnet overlapper også 10 sp med FYS474.
Undervisningstid:
Emnet undervises med 1x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier etter behov
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått