Course code FYS374

FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Espen Olsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig ved behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
  • Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk
  • Elektromotorisk spenning og kapasitet
  • Elektrodematerialer
  • Elektrodereaksjoner
  • Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 300-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Eksempelbeskrivelser. Diskusjoner
Læringsstøtte:
Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale forindividuell læringsstøtte.
Pensum:
Pensum oppgis før eksamen
Forutsatte forkunnskaper:
FYS 251, FYS 271, KJM 100, KJM 120
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet gis bare hvis minst tre studenter er oppmeldt.

NB: Emnet vil ikke bli gitt Våren 2015. F.o.m. studieåret 2015/16 vil emnet bli gitt i høstparallellen.

Normert arbeidsmengde:
De organiserte forelesninger utgjør 2x15 uker = 30 timer og 2x15 uker = 30 timer kollokvium. Total arbeidsbelastning er 10sp x30 timer = 300timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, selvstudium samt eksamen med forberedelse.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp. Emnet overlapper også 10 sp med FYS474.
Undervisningstid:
Emnet undervises med 1x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier etter behov
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått