FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jorge Mario Marchetti

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Annethvert år: oddetallsår

Forventet arbeidsmengde:I 13 uker: 2 x 2 timer i uken forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 13 timer i uken i 13 uker. Totalt 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Grunnleggende kunnskap om reaksjonskinetikk. Grunnleggende forståelse for reaktordesign. Dataanalyse og tolkning. Matematiske metoder for design av kinetiske uttrykk og tilpasning med eksperimentelle data. Generell oversikt over katalysatorer som benyttes og hvordan kinetiske uttrykk endres i tilfelle av homogene og heterogene eller biosystemer. Enkle samt sammensatte reaksjoner vil bli studert i ulike systemer (væske-væske, gass-gass, etc.).

Dette lærer du

Studentene vil få en innføring i grunnleggende kjemisk og biokjemisk konvertering og dets anvendelser. Studentene vil få undervisning i den kjemiske kinetikken i en prosessreaksjon, tolkningen av resultatene og utforming av industrielle reaktorer (ideelle og ikke-ideelle). Studentene skal lære om relevansen av å kjenne konverteringsforhold og hvordan dette er knyttet til energiproduksjon, samt bærekraften i en prosess. Studentene vil lære om design av kjemiske reaktorer for ulike tilfeller som adiabatisk, isotermt og auto-termisk utstyr.
 • Forelesningene vil dekke de viktigste temaer, ideer, teorier, metoder og tilnærminger som brukes i chemical reaction engineering. De vil gi studenten grunnleggende verktøy for å kunne foreslå en kinetisk modell, basert på ulike modeller og vurdering av systemet, samt verktøy for å tilpasse eksperimentelle data ved hjelp av den foreslåtte modellen. De vil også gi studenten trening i å forstå resultatet og den fysiske betydningen. I regneøvinger vil studentene løse oppgaver innen temaet ved hjelp av matematiske verktøy. Begrepene i forelesningene vil kunne brukes i problemløsningen.
 • Studentene vil kunne møte faglærer to timer en dag i uken. Dag og tid blir opplyst ved kursets begynnelse.
 • En oversikt bygget på diverse hovedsakelig engelskspråklige kilder vil være klar til kursstart.
 • KJM100, FYS254, FYS272, MATH111, MATH112, MATH113
 • Skriftlig eksamen, 3.5 timer. The exam will be given in English. Grading will be A til F.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • I 13 uker: 2 x 2 timer i uken forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
 • FYS371 - 2 studiepoeng.

  FYS473 - 10 studiepoeng

 • Bokstavkarakterer
 • Realfag