Course code FYS301

FYS301 Lys og biologisk materie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Achim Kohler
Medvirkende: Cecilia Marie Futsæther
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Ved behov.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil gjennomgår utvalgte temaer fra infrarød og Raman spektroskopi av biologisk materie. Avhengig av bakgrunnen til studentene vil det velges utvalgte temaer:

1.     Infrarød og Raman spektroskopi til diagnostikk i medisin

2.     Infrarød og Raman spektroskopi av vev og celler i biologi

3.     Teoretiske og numeriske tema som lysspredning av infrarødt lys ved celler (Mieteori) og matematisk modellering av infrarød og Raman spektra. 

Læringsutbytte:
Å få teoretisk kunnskap i fagområde lys og materie. Å kunne presentere relevanter temaer fra dette fagområdet muntlig. Å kunne analysere spektroskopiske måleresultater.
Læringsaktiviteter:
Kurset består av studentpresentasjoner av utvalgte litteraturtemaer og prosjektarbeidet. I kurset presenterer studentene utvalgte temaer fra fagområdet i kollokvier. I tillegg så gjennomfører studentene et prosjektarbeid som trekker seg over hele semesteret. Temaene til prosjektarbeidet vil være tilpasset studentenes bakgrunn. Prosjektarbeidene presenteres muntlig.
Læringsstøtte:
Læreren vil være tilstede under kollokviene og tilgjengelig for å diskutere prosjektarbeidet.
Pensum:
Utvalgte temaer på 300 nivå
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset vil tilpasses studentenes bakgrunn. Både studenter med fysikk, kjemi, biologi eller tilsvarende bakgrunn kan ta kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter med fysikk, kjemi, biologi eller tilsvarende bakgrunn kan ta kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier og prosjektarbeid
Vurderingsordning:
Studentene presenterer temaer og det er presentasjonen som er grunnlag for vurdering.
Sensor:
Sensor vurderer på basis av overheadene som studentene lager for å presentere temaer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
40 timer kollokvier 260 eget arbeid 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det avholdes kollokvier 2 ganger 2 timer per uke i løpet av 10 uker totalt.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått