FYS251 Varmeoverføring og energi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Odd Ivar Lekang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:130 timer foredelt på 13 uker: 10 timer per uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

I den første del inngår etablering av kunnskap om sentrale begreper innen termodynamikk, varmetransport og fysikalsk kjemi. Deretter går en detaljert gjennom de sentrale varmeoverførinsmekanismer: ledning, konveksjon og stråling. Oppbygging og konstruksjon av ulike typer varmevekslere vil også bli gjennomgått.

Dette lærer du

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha ervervet seg grunnleggende kunnskap om varmetransport. De skal kunne bruke begreper og beregningsmetoder innen varmeledning, konveksjon og stråling, kunne identifisere varmeoverføringsprosesser og finne frem til hvilke sammenhenger som skal brukes. Studentene skal kunne forklare forskjell på stabil og ikke stabile tilstander og videre skal studenten være i stand til å velge type varmeveksler og dimensjonere disse for ulike bruksområder.
  • Forelesninger hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås. Regneøvelser hvor regneoppgaver drøftes og gjennomgås. Laboratorieøvelser hvor laboratorieoppgaver forberedes og gjennomføres.
  • Aktiv bruk av læringsplattform (Canvas). Mulighet for å kontakte lærerne utenom den organiserte undervisningstiden.
  • Pensumoversikt deles ut på første forelesning. Lærebok: Eget kompendium alternativt Cengel, Yunus A.: Heat and mass transfer, fundamentals and application.
  • FYS101, FYS102, MATH111, MATH112, MATH113
  • Skriftlig eksamen (3 timer)
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Laboratorieøvelser, 4 av 5 laboratorieøvelser må være godkjent for at kurset blir godkjent
  • Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvinger: 5 x 2 timer = 10 timer
  • Bokstavkarakterer
  • Realfag