FYS245 Kvantefysikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Achim Kohler

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer inkludert strukturert undervisningstid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger og regneøvinger vil bli spredt jevnt utover undervisningsblokken. Kurset dekker fundamentale prinsipper og tema i kvantemekanikk:

 1. Lys
 2. Bølgemekanikk
 3. Tidsuavhengig Schrödinger ligning.
 4. Endimensionale potensialer
 5. Prinsipper i kvantemekanikk
 6. Kvantemekanikk i tre dimensioner
 7. Identiske partikler
 8. Faststoffysikk

Dette lærer du

 • Å få en introduksjon i feltet kvantefysikk.
 • Å forstå grunnleggende konsepter i kvantefysikk.
 • Å kunne analysere og løse problemer/oppgaver i kvantefysikk.
 • Å kunne løse numerisk oppgaver i kvantefysikk.
 • FORELESNINGER med gjennomgang av sentrale begrep, teori og eksempler.

  REGNEØVELSER OG VEILEDEDE KOLLOKVIER hvor forståelses- og regneoppgaver drøftes og gjennomgås og hvor hjelpelærer deltar i diskusjon eller annet studiearbeid.

  BEREGNIGSORIENTERT OPPGAVE: studentene skal i løpet av semesteret gjennomføre en beregningsorientert øvelse og skrive en rapport.

  SELVSTUDIUM hvor studenten arbeider i kollokvier og selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

 • Studentene vil kunne treffe foreleseren utenfor den strukturerte undervisningstiden.
 • Detaljert pensumsliste blir delt ut på første forelesning.
 • FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113
 • Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) med spørsmål fra pensum og regneoppgaver.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • En eller flere obligatoriske innleveringer, detaljer kunngjøres ved kursstart.
 • Forelesninger: 2 dobbeltimer per uke i 13 uker = 52 timer. Øvinger: 1 dobbeltime per uke i 13 uker = 26 timer.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag