Course code FYS245

Emneansvarlige: Achim Kohler
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger og regneøvinger vil bli spredt jevnt utover undervisningsblokken. Kurset dekker fundamentale prinsipper og tema i kvantemekanikk:

 • Lys
 • Bølgemekanikk
 • Tidsuavhengig Schrödinger ligning.
 • Endimensionale potensialer
 • Prinsipper i kvantemekanikk
 • Kvantemekanikk i tre dimensioner
 • Identiske partikler
 • Faststoffysikk
Læringsutbytte:
 • Å få en introduksjon i feltet kvantefysikk.
 • Å forstå grunnleggende konsepter i kvantefysikk.
 • Å kunne analysere og løse problemer/oppgaver i kvantefysikk.
 • Å kunne løse numerisk oppgaver i kvantefysikk.
Læringsaktiviteter:

FORELESNINGER med gjennomgang av sentrale begrep, teori og eksempler.

REGNEØVELSER OG VEILEDEDE KOLLOKVIER hvor forståelses- og regneoppgaver drøftes og gjennomgås og hvor hjelpelærer deltar i diskusjon eller annet studiearbeid.

BEREGNIGSORIENTERT OPPGAVE: studentene skal i løpet av semesteret gjennomføre en beregningsorientert øvelse og skrive en labrapport. 

SELVSTUDIUM hvor studenten arbeider i kollokvier og selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

Læringsstøtte:
Studentene vil kunne treffe foreleseren utenfor den strukturerte undervisningstiden.
Pensum:
Detaljert pensumsliste blir delt ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
MATH250, MATH270
Obligatorisk aktivitet:
En eller flere obligatoriske innleveringer, detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) med spørsmål fra pensum og regneoppgaver.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer inkludert strukturert undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 dobbeltimer per uke i 13 uker = 52 timer. Øvinger: 1 dobbeltime per uke i 13 uker = 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer