Course code FYS007

FYS007 Forkurs fysikk for FYS101

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Arne Auen Grimenes
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår -1
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Repetisjon av grunnleggende fysikkbegrep fra naturfag i grunnskole og VG1.

 • Innføring i mekanikk
 • Gjennomføring av enkle fysikkforsøk
 • Innføring i formelalgebra
 • Innføring i problemøsningsstrategi, oppgaveføring og tegning av arbeidsfigurer
 • Innføring i studieteknikk for selvstudiebasert læring inkludert fagtekststudier, bruk av fysikksimuleringer og annen nettressursbruk
 • Trening i kollokveringsteknikk

Undervisningen er et kollkoviebasert selvstudium med veiledning

Læringsutbytte:

Studenten skal

 • beherske grunnleggende fysikkbegrep i mekanikk
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring
 • kunne lære fysikk ved hjelp av god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med FYS101
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med FYS101
Læringsaktiviteter:
 • Kollokvering
 • Selvstudium
 • Veiledning
 • Enkelte temaforelesninger
 • Ekskursjon
Læringsstøtte:
Daglig faglig veiledning. Aktiv bruk av læringsplattform.
Pensum:

Lærebøker i fysikk fra videregående skole (Fysikk 1+Fysikk 2)

eller

Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole av Grimenes et.al.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikk fra videregående skole 
Obligatorisk aktivitet:

Emnet har to alternativer for gjennomføring.

 • Dagtid 08-16: Obligatorisk fremmøte hver dag kl 09-15
 • Kveldstid 15-20: Ikke obligatorisk fremmøte
Vurderingsordning:
Ingen eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:

Kollokviebaserte selvstudier med veiledning: 14 dager a 8 timer = 112 timer

Utferd: 6 timer

Eksamensdetaljer: :