Course code FYS007

FYS007 Forkurs fysikk for FYS101

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Arne Auen Grimenes
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Repetisjon av grunnleggende fysikkbegrep fra naturfag i grunnskole og VG1.

 • Innføring i mekanikk, bølgelære og optikk
 • Gjennomføring av enkle fysikkforsøk
 • Innføring i formelalgebra
 • Innføring i problemøsningsstrategi, oppgaveføring og tegning av arbeidsfigurer
 • Innføring i studieteknikk for selvstudiebasert læring inkludert fagtekststudier, bruk av fysikksimuleringer og annen nettressursbruk
 • Trening i kollokveringsteknikk

Undervisningen er et kollkoviebasert selvstudium med veiledning

Læringsutbytte:

Studenten skal

 • beherske grunnleggende fysikkbegrep i mekanikk, bølgelære og optikk
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring
 • kunne lære fysikk ved hjelp av god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med FYS100
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med FYS100
Læringsaktiviteter:
 • Kollokvering
 • Selvstudium
 • Veiledning
 • Enkelte temaforelesninger
 • Ekskursjon
Læringsstøtte:
Daglig faglig veiledning. Aktiv bruk av læringsplattform.
Pensum:

Lærebøker i fysikk fra videregående skole (F1+F2)

eller

Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole av Grimenes et.al.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikk fra videregående skole 
Obligatorisk aktivitet:

Emnet har to alternativer for gjennomføring.

 • Dagtid 08-16: Obligatorisk fremmøte hver dag kl 09-15
 • Kveldstid 17-20: Ikke obligatorisk fremmøte
Vurderingsordning:
Ingen eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:

Kollokviebaserte selvstudier med veiledning: 14 dager a 8 timer = 112 timer

Utferd: 6 timer

Eksamensdetaljer: :