Course code FORNY305

FORNY305 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig hvis nødvendig. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette kurset vil lære studentene hvordan planlegge, designe og estimere produksjonen til et solar PV-system. Kurset vil ta opp solenergi som ressurs, solcelle-egenskaper, komponenter og designprosesser for forskjellige PV-systemer (både nettilknyttede- og frittstående systemer). I tillegg skal studentene kunne bruke tilgjengelig data om solstråling og andre meteorologiske data for å fastslå potensialet og ytelsen til PV-systemet og kartlegge økonomiske levedyktighet.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Analyser potensialet for solenergiressurser for et gitt sted.
 • Forklar ulike bruksområder for solenergikonverteringssystemer generelt, og solenergi spesielt.
 • Utfør detaljerte designberegninger av solcelleanlegg.
 • Evaluere den økonomiske og tekniske levedyktigheten til solcelleanlegg.
 • Bruk metoden for å bestemme den optimale faste vinklingsvinkelsolfangeren for spesifikk plassering.
 • Forklar effekten av omgivelsesforholdene på solcelleprestasjonens ytelse.
 • Bestem kapasiteten til forskjellige komponenter i solcelle-PV for en gitt applikasjon.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne undersøke teknisk og økonomisk gjennomførbarhet av solcelleprosjekter.
 • Student skal kunne utvikle modeller og verktøy solenergi for å designe solcelleanlegg for forskjellige applikasjoner.
 • Student vil lære å evaluere solcelleprosjekter.

Generell kompetanse

Student skal kunne diskutere spørsmål knyttet til planlegging, evaluering og overvåking av energisystemprosjekter, og kunne diskutere disse spørsmålene i sammenheng med nasjonale og internasjonale energiproblemer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser og diskusjoner.
Læringsstøtte:
 • Canvas
 • Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden
Pensum:

Aktuelle lærebøker:

 • Häberlin H (2012). Photovoltaics- system design and practice. John Wiley and Sons, Ltd, 1st Edition
 • Masters GM (2013). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition. (Note: Chapters 4, 5 and 6 for solar PV)
 • Mertens K (2014). Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. John Wiley and Sons, Inc. First Edition.
 • Messenger RA and Ventre J (2010). Photovoltaic systems engineering. CRC Press Taylor and Francis Group. Third Edition.

Annet lesestoff vil bli delt ut på første forelesning.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH 100), Microsoft Excel (BUS133), FORNY200, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente øvelser, og prosjektarbeid innen design.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Ekstern sensor vurderer og godkjenner eksamensoppgaven. Ekstern sensor bedømmer alles besvarelser.
Merknader:
I eksamensspørsmål skal det gis detaljerte beregninger på hvordan kandidaten kom frem til besvarelsen. Uavhengig av riktigheten av svaret, skal det gis null poeng for eventuelle svar uten detaljerte beregninger. Videre skal alle svar gis i korrekt SI-enheter.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp overlapp med FORN360 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
Ca 52 timer forelesninger, øvelser og studentpresentasjoner
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer