FORNY305 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Muyiwa Samuel Adaramola

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Dette kurset vil lære studentene hvordan planlegge, designe og estimere produksjonen til et solar PV-system. Kurset vil ta opp solenergi som ressurs, solcelle-egenskaper, komponenter og designprosesser for forskjellige PV-systemer (både nettilknyttede- og frittstående systemer). I tillegg skal studentene kunne bruke tilgjengelig data om solstråling og andre meteorologiske data for å fastslå potensialet og ytelsen til PV-systemet og kartlegge økonomiske levedyktighet.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Analyser potensialet for solenergiressurser for et gitt sted.
 • Forklar ulike bruksområder for solenergikonverteringssystemer generelt, og solenergi spesielt.
 • Utfør detaljerte designberegninger av solcelleanlegg.
 • Evaluere den økonomiske og tekniske levedyktigheten til solcelleanlegg.
 • Bruk metoden for å bestemme den optimale faste vinklingsvinkelsolfangeren for spesifikk plassering.
 • Forklar effekten av omgivelsesforholdene på solcelleprestasjonens ytelse.
 • Bestem kapasiteten til forskjellige komponenter i solcelle-PV for en gitt applikasjon.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne undersøke teknisk og økonomisk gjennomførbarhet av solcelleprosjekter.
 • Student skal kunne utvikle modeller og verktøy solenergi for å designe solcelleanlegg for forskjellige applikasjoner.
 • Student vil lære å evaluere solcelleprosjekter.

Generell kompetanse

Student skal kunne diskutere spørsmål knyttet til planlegging, evaluering og overvåking av energisystemprosjekter, og kunne diskutere disse spørsmålene i sammenheng med nasjonale og internasjonale energiproblemer.

 • Forelesninger, øvelser og diskusjoner.
  • Canvas
  • Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden
 • Aktuelle lærebøker:

  • Häberlin H (2012). Photovoltaics- system design and practice. John Wiley and Sons, Ltd, 1st Edition
  • Masters GM (2013). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition. (Note: Chapters 4, 5 and 6 for solar PV)
  • Mertens K (2014). Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. John Wiley and Sons, Inc. First Edition.
  • Messenger RA and Ventre J (2010). Photovoltaic systems engineering. CRC Press Taylor and Francis Group. Third Edition.

  Annet lesestoff vil bli delt ut på første forelesning.

 • Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH100), Microsoft Excel (BUS133), FORNY200, eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vurderer og godkjenner eksamensoppgaven. Ekstern sensor bedømmer alles besvarelser.
 • Godkjente øvelser, og prosjektarbeid innen design.
 • I eksamensspørsmål skal det gis detaljerte beregninger på hvordan kandidaten kom frem til besvarelsen. Uavhengig av riktigheten av svaret, skal det gis null poeng for eventuelle svar uten detaljerte beregninger. Videre skal alle svar gis i korrekt SI-enheter.
 • Ca 52 timer forelesninger, øvelser og studentpresentasjoner
 • 10 stp overlapp med FORN360 (tidligere versjon).
 • Realfag