FORNY260 Energibruk og energisystemanalyse

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Marianne Zeyringer

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Energisystemmodeller lar oss analysere ulike energisystem-design som oppnår hovedmålet i Parisavtalen, å holde den globale temperaturøkningen godt under 2⁰C og dermed unngå store klimaendringer.

I dette kurset vil vi kombinere kunnskap fra tidligere FORNY-emner for å analysere kompleksiteten i netto null energisystemdesign. På denne måten vil vi lære å bruke en energisystem-modell. Vi vil definere forskningsspørsmål som kan besvares med energisystemmodeller og utvikle scenarier som gjør det mulig å svare på spørsmålet.

Vi vil også diskutere aktuelle temaer innen modellering av energisystemer som design av klimabestandige energisystemer og energirettferdighet.

Vi vil analysere rapporter (f.eks. fra det internasjonale energibyrået) og vitenskapelige studier om energiomstillingen som er basert på energisystemmodellering.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter fullført kurs vil du

• kunne anvende kunnskap fra tidligere FORNY-emner og analysere et energisystem med spesielt fokus på energibruk.

• forstå systeminteraksjoner og kompleksiteten til energiovergangen.

Ferdigheter

• Kunne operere en energisystemmodell av lokal, regional eller nasjonal størrelse, inkludert endre enkelte inngangsdata

• kunne definere forskningsspørsmål om energisystemer

• er i stand til å tolke modellresultater

• er i stand til å beskrive modelleringsmetoder og resultater inkludert svakheter

• kan lese og kritisk analysere litteratur basert på energisystemmodeller

• kunne utarbeide en skriftlig prosjektrapport og presentere resultatene for klassen.

Generell kompetanse

 • Kunne samarbeide og løse en oppgave i fellesskap
 • Workshops med modellkjøring, forelesninger, innlevering og presentasjon for klassen.
 • Faglærer er tilstede på workshop med gjennomgang i plenum, kommentarer og gir tilbakemeldinger på innleveringsoppgaven. I tillegg støttes læringen av faglig veiledning i faglærers kontortid.
 • Pensumliste deles ut på første forelesning.
 • FORNY150, FORNY200, FORNY230 og FORNY240, eller tilsvarende.
 • En oppgave.
 • Sensor vurderer alle oppgaver.
 • Forelesning, workshop, øvelser og presentasjon.
 • B-FORNY
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag