Course code FORNY260

FORNY260 Energibruk og energisystemanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: B-FORNY
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
-
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Etter fullført emnet skal kandidatene kunne anvende kunnskap fra tidligere FORNY-emner og analysere et energisystem med spesielt fokus på energibruk. De skal kunne gjengi og problematisere hvordan endringer i energibruk kan påvirke energimarkedet og kostnader for energitjenester.  

Ferdigheter

  • Kunne operere en energisystemmodell av lokal, regional eller nasjonal størrelse, inkludert endre enkelte inngangsdata og hente ut resultater. De skal kunne utarbeide en skriftlig prosjektrapport og presentere resultatene for klassen.   

Generell kompetanse

  • Kunne samarbeide og løse en oppgave i fellesskap.
Læringsaktiviteter:
Workshops med modellkjøring, forelesninger, innlevering og presentasjon for klassen.
Læringsstøtte:
Faglærer er tilstede på workshop med gjennomgang i plenum, kommentarer og gir tilbakemeldinger på innleveringsoppgaven. I tillegg støttes læringen av faglig veiledning i faglærers kontortid. 
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FORNY150, FORNY200, FORNY230 og FORNY240, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning og workshop.
Vurderingsordning:
En oppgave. 
Sensor:
Sensor vurderer alle oppgaver.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått/ Ikke bestått