Course code FORNY240

FORNY240 Energidistribusjon og -lagringssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokk. F.o.m. vårparallellen 2023 vil emnet ha undervisning/vurdering i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette emnet vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til elnett systemer. Rutenettet og rammen for investeringsbeslutningen vil bli undersøkt. Videre vil problemer knyttet til miljøspørsmål av nettplanlegging og bygging bli diskutert. Fordelene og manglene i utvalgte energilagringssystemer vil bli diskutert.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • Beskrive belastningsprofil for energibrukere (elektrisitet) og generatorer.
 • Forklare belastningsprofilens innvirkning på planlegging og distribusjon av energiressurser.
 • Forklare viktigheten av belastningsfaktor for å ta investeringsbeslutninger om etablering av kraftverk, og sette kostnadene for energi.
 • Forklare økonomisk forsendelsesproblem og merit-ordning-tilnærming.
 • Forklare motivasjon for bruk av høyspenning for strømoverføring.
 • Beregne tverrsnittsareal for leder og overføringsspenning for luftledninger.
 • Analysere et enkelt 3-noders kraftsystem.
 • Forklare strømoverførings- og distribusjonsplanleggingsfaser.
 • Diskutere forskjellige typer energilagringssystemer.

Ferdigheter

Etter endt kurs vil studenten kunne:

 • Plotte belastningsprofil for energibrukere og generatorer, og utforme kraftverk for å oppfylle belastningskravet.
 • Evaluere prosjekter for overføring og distribusjon av elektrisitet.
 • Implementere energilagringsanlegg for forskjellige brukere og applikasjoner.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne kommunisere og diskutere spørsmål knyttet til planlegging av strømdistribusjon. Videre vil studenten vite hvordan man kan velge passende lagringssystemer for spesifikk anvendelse fra økonomiske og tekniske synspunkter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, og seminarer.
Læringsstøtte:

Bruk av Canvas.

Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden.

Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH100), FORNY200, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, artikkel gjennomgang og presentasjon. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer). 
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 125 timer med forelesninger og øvinger, seminarer og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 stp overlapp med FORN240 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
Kombinert 50 timer av forelesninger, øvelser, og studentenes presentasjon.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer