Course code FORNY200

FORNY200 Fornybare energikilder og -teknologier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erling Holden
Medvirkende: Vegard Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i tekniske og økonomiske aspekter ved omforming av fornybare energiressurser, samt hvordan energisystem er bygget opp for å forsyne samfunnet med energitjenester til stasjonære og mobile formål.

Emnet har tre hovedtema:

 • Energisystem: Innføring i det globale og nasjonale energisystemet, herunder data for energiproduksjon, distribusjon/lagring, og bruk til stasjonære og mobile formål. Både fornybare og ikke-fornybare energiressurser vil bli omtalt.
 • Teknologi: Innføring i mekanismene som skaper fornybare energikilder, teknologier for å omforme disse energikilder til bruk, og konsekvenser for samfunn og miljø. Hovedvekt på sol-, bio-, vann- og vindenergi, men også andre energikilder vil bli behandlet.
 • Analyse: Innføring i metoder for å analyser energiprosjekter med hensyn til økonomi, miljø og energieffektivisering. Hovedvekt på fornybar energi.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha god oversikt over fornybare energiressurser, aktuelle omformingsteknologier, løsninger for distribusjon og lagring av energi, samt etterspørsel etter energitjenester til både stasjonære og mobile formål.

Studenten skal:

 • Kjenne til databaser/nettsteder for energistatistikk og anvende eksisterende nasjonal og internasjonal statistikk for hele energisystemet.
 • Kjenne til hvordan fornybare energikilder oppstår, de vanligste teknologiene for å omvandle kildene til stasjonære og mobile formål, og konsekvenser dette har for samfunn og miljø.
 • Kunne anvende de vanligste metodene for energianalyse, herunder energieffektivitet, energikjedeanalyse, kost-nytteanalyser og levetidskostnader.

Ferdigheter

Studentene skal kunne beskrive hvordan konvertering av ulike energiressurser spiller sammen i et energisystem, og kunne utføre grunnleggende tekniske og økonomiske beregninger for ulike energiressurser- og teknologier.

Generell kompetanse

Studentene får trening i å beskrive, analysere og beregne tekniske, økonomiske og systemmessige aspekter ved ulike fornybare energiløsninger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:

Utvalgte kapitler fra:

 • Blok: Blok, K. & Nieuwlaar, E. 2021. Introduction to Energy Analysis. Third Edition. Routledge.
 • Peake: Stephen Peake (ed). 2018. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. Fourth Edition. Oxford University Press.
 • Holden: Holden, E. og Linnerud, K. 2021. Bærekraftig utvikling - en ide om rettferdighet. Universitetsforlaget, Del IV (kapittel 10-12).
 • FN: forelesningsnotater

Med forbehold om endringer.

Forutsatte forkunnskaper:
FORNY100, FORNY150, FYS100, MATH100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Fem (5) øvinger. Alle øvinger må være godkjent for å avlegge eksamen.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

 • Semesteroppgave levert i gruppe teller 25%.
 • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 75%.

Alle vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Semesteroppgave vurderes av faglærer.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer med forelesninger og øvinger og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 stp overlapp med FORN200 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
60 timer forelesninger og gruppearbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer