Course code FMI312

FMI312 Human miljøkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Yngvar Thomassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil ta for seg sammenhengen mellom de viktigste biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer og human helse både i et lokalt og globalt perspektiv. Betydningen av blant annet forurensninger i luft og vann, eksponering for helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen, forurensninger i næringsmidler og industrielle utslipp vil bli belyst.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne betydningen av hvordan forurensning i luft og vann, eksponering av helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen, forurensninger i næringsmidler og industrielle utslipp virker inn på menneskelig helse.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Boken Basic Environmental Health, Oxford University press, 2001, ISBN-0-19-513558-X
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
MINA200.
Obligatorisk aktivitet:
Individuell prosjektoppgave på minimum 10 sider leveres medio november. Denne kreves godkjent før muntlig eksamen kan avlegges.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 forelesninger fordelt på 3 timer per uke i 10 uker.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått