Course code FHV353

FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Sheri Lee Bastien
Medvirkende: Emma Charlott Andersson Nordbø
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forskningsetikk, håndtering av sensitiv informasjon, kunnskapshåndtering (litteratur) og utforming av forskningsplan.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om utforming av prosjektbeskrivelse for gjennomføring av et forskningsprosjekt.
Læringsaktiviteter:
Seminarer, eget arbeid med utvikling av prosjektplan i samarbeid med veileder(e).
Læringsstøtte:
Dialog via seminarer og gruppearbeid. Veiledning på utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven.
Pensum:
Individuelt tilpasset de ulike studentenes oppgave.
Forutsatte forkunnskaper:
  • FHV200 eller FHV330
  • FHV210 eller FHV315
  • FHV220 eller FHV320
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i 2 seminarer.
Vurderingsordning:
Prosjektplan og muntlig presentasjon av denne teller 100 %. Vurderes som bestått/ikke bestått.
Sensor:
Sensor deltar i vurdering av semesteroppgave/prosjekt plan.
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt. 30 timer på seminarer 120 timer på selvstudium.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
FHV350, FHV350D, FHV351, FHV352.
Undervisningstid:
2 samlinger hver på 2 til 3 dager.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått