FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Hilde Sylliaas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer fordelt på samlinger og utarbeidelse av prosjektplan.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har oppstart i augustblokk, og undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forskningsetikk, håndtering av sensitiv informasjon, kunnskapshåndtering (litteratur) og utforming av prosjektplan.

Dette lærer du

Etter endt emne skal studenten ha kompetanse i utforming av prosjektbeskrivelse for gjennomføring av et forskningsprosjekt.
  • Samlinger og eget arbeid med utvikling av prosjektplan i samarbeid med veileder(e).
  • Dialog via samlinger og gruppearbeid. Veiledning av hovedveileder på utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven.
  • Oppgis ved emnestart
  • Bestått FHV330
  • Oppgave: Prosjektplan, teller 100 %. Vurderes som bestått/ikke bestått.
  • Sensor deltar i vurdering av prosjekt plan.
  • Deltakelse i samlinger og utarbeidelse av prosjektplan
  • M-FOL / M-FOL-DEL
  • Bestått/ Ikke bestått
  • GSK