Detaljer om emnet FHV353

FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Sheri Lee Bastien
Medvirkende: Emma Charlott Andersson Nordbø
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet har oppstart i augustblokk, og undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Emnets innhold:
Forskningsetikk, håndtering av sensitiv informasjon, kunnskapshåndtering (litteratur) og utforming av forskningsplan.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten ha kompetanse i utforming av prosjektbeskrivelse for gjennomføring av et forskningsprosjekt.
Læringsaktiviteter:
Seminarer, eget arbeid med utvikling av prosjektplan i samarbeid med veileder(e).
Læringsstøtte:
Dialog via seminarer og gruppearbeid. Veiledning av hovedveileder på utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven.
Pensum:
Individuelt tilpasset de ulike studentenes oppgave.
Forutsatte forkunnskaper:
  • FHV200 eller FHV330
  • FHV210 eller FHV315
  • FHV220 eller FHV320
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i 2 seminarer og 1 kurs ved biblioteket i litteratursøking.
Vurderingsordning:
Prosjektplan og muntlig presentasjon av denne teller 100 %. Vurderes som bestått/ikke bestått.
Sensor:
Sensor deltar i vurdering av semesteroppgave/prosjekt plan.
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt. 30 timer på seminarer 120 timer på selvstudium.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
FHV350, FHV350D, FHV351, FHV352.
Undervisningstid:
3 samlinger hver på 1 til 2 dager.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått