FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Suleman Atique

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:375 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i slutten av januarblokka og fortsetter undervisning og vurdering vårparallellen. Oppmeldingsfristen til emnet samsvarer med vårparallellen.

Om dette emnet

Grunnleggende begrep innen faget epidemiologi - Design av epidemiologiske undersøkelser - Kritisk analyse av epidemiologisk informasjon - Geografiske informasjonssystemer (GIS) som arbeidsverktøy - Generell innføring i GIS - Geografisk epidemiologi og GIS - GIS som planverktøy - Case studier med bruk av statistisk program og GIS - Etikk.

Dette lærer du

Etter endt emne skal studenten:

- ha en grunnleggende forståelse av faget epidemiologi, epidemiologisk studiedesign og demografi

- kunne utføre enkle epidemiologiske analyser med de mest vanlige epidemiologiske metodene

- kjenne kilder til og validitet på aktuell databaseinformasjon og kjenne metoder for å koble dette til informasjon om demografi, eksponering og helseutfall

- kjenne til teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av geografiske informasjonssystemer (GIS), romlige dataanalyser og utføring av dette i praksis

- kjenne til andre bruksområder for GIS som verktøy

- kunne utføre romlige epidemiologiske analyser, visualisere resultat på kart og grafer

- kunne lese, tolke og diskutere epidemiologisk litteratur

- kunne problematisere etiske problemstillinger innen faget epidemiologi

 • Samlingsbasert undervisning. Fem samlinger der hver samling varer i 2 1/2 - 3 dager. Omlag halvparten av første samling 1, samt hele 3, 4 og 5 er tema epidemiologi, mens halve samling 1 og samling 2 er tema GIS.

  For epidemiologi-delen av kurset: benyttes vanlig tavleundervisning og omvendt undervisning. Studentene får tilgang til videoer som de forventes å sette seg inn i før samlingene. Under samlingene blir det større øvinger / prosjekter der studentene skal arbeide med aktuelle tema.

  For GIS-delen av kurset: Forelesinger og øvinger. GIS-øvinger i datalab.

 • Lærere vil være tilgjengelige ved forelesinger og øvinger. Annen tid etter avtale. Kommunikasjon av informasjon via Canvas.
 • Essensial Epidemiology. An Introduction for Students and Health Professionals. Penny Webb, Chris Bain, and Andrew Page. Cambridge. 4nd edition 2020. ISBN 978-1-108-76680 (Paperback)

  Geografiens språk i vårtidsalder. Knut Grinderud med flere. Fagbokforlaget 2dre utgave 2016. ISBN 978-8-245-019957.

 • FHV315
 • Skriftlig eksamen på 3 timer teller 100%. Karakterregel A-F.
 • Sensor skal kontrollere og godkjenne emnets innhold, undervisningsopplegg og vurderingsordning.
 • Innlevering av rapport på GIS-øvinger. Innlevering av oppgave på epidemiologiøving.
 • En praktisk introduksjon til GIS (geografiske informasjonssystemer) er inkludert i emnet. GIS-delen er estimert til 150 timer (5 sp.), og starter med tre dager med forelesninger og dataøvinger. Resten av dataøvingene gjøres selvstendig i grupper på to studenter hver.
 • 5 samlinger på 2 1/2 - 3 dager med forelesninger og øvinger. En av samlingene er knyttet til opplæring innen GIS.
 • M-FOL / M-FOL-DEL
 • 5 studiepoengs reduksjon mot GIS, praktisk introduksjon (LAD102/GMGI101).
 • Bokstavkarakterer
 • GSK