Course code FHV320

FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Geir Aamodt
Medvirkende: Bente Bruvoll, Håvard Tveite
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen.

I epidemiologi-delen av kurset vil omvendt undervisning benyttes. Faglærer legger ut videoer før samlingene og studentene forventes å se på disse før samlingene. 

Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende begrep innen faget epidemiologi - Design av epidemiologiske undersøkelser - Kritisk analyse av epidemiologisk informasjon - Geografiske informasjonssystemer (GIS) som arbeidsverktøy - Generell innføring i GIS - Geografisk epidemiologi og GIS - GIS som planverktøy - Case studier med bruk av statistisk program og GIS - Etikk.
Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten:

- ha en grunnleggende forståelse av faget epidemiologi, epidemiologisk studiedesign og demografi

- kunne utføre enkle epidemiologiske analyser med de mest vanlige epidemiologiske metodene

- kjenne kilder til og validitet på aktuell databaseinformasjon og kjenne metoder for å koble dette til informasjon om demografi, eksponering og helseutfall

- kjenne til teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av geografiske informasjonssystemer (GIS), romlige dataanalyser og utføring av dette i praksis.

- kjenne til andre bruksområder for GIS som verktøy.

- kunne utføre romlige epidemiologiske analyser, visualisere resultat på kart og grafer

- kunne lese, tolke og diskutere epidemiologisk litteratur

- kunne problematisere etiske problemstillinger innen faget epidemiologi.

Læringsaktiviteter:

Samlingsbasert undervisning. Fem samlinger der hver samling varer i tre dager. Omlag halvparten av første samling 1, samt hele 3, 4 og 5 er tema epidemiologi, mens halve samling 1 og samling 2 er tema GIS. 

For epidemiologi-delen av kurset: Omvendt undervisning. Studentene får tilgang til videoer som de forventes å sette seg inn i før samlingene. Under samlingene blir det større øvinger / prosjekter der studentene skal arbeide med aktuelle tema. 

For GIS-delen av kurset: Forelesinger og øvinger. GIS-øvinger i datalab.

Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelige ved forelesinger og øvinger. Annen tid etter avtale. Kommunikasjon av informasjon via Canvas.
Pensum:

Essensial Epidemiology. An Introduction for Students and Health Professionals. Penny Webb, Chris Bain, and Andrew Page. Cambridge. 3nd edition 2017. ISBN 9781107529151

Geografiens språk i vårtidsalder. Knut Grinderud med flere. Fagbokforlaget 2dre utgave 2016. ISBN 978-8-245-019957.

Forutsatte forkunnskaper:
FHV315, UMB-VIT/MAFOLK4100 (HiOA) og UMB-FORSK/MAFOLK4000 (HiOA) eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

GIS-øvinger. Obligatoriske krav.

Epidemiologi-øving (semesteroppgave). Obligatorisk krav.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, alle skriftlige hjelpmidler tillatt.
Sensor:
Sensor skal kontrollere og godkjenne emnets innhold, undervisningsopplegg og vurderingsordning.
Merknader:
En praktisk introduksjon til GIS (geografiske informasjonssystemer) er inkludert i emnet. GIS-delen er estimert til 150 timer (5 sp.), og starter med tre dager med forelesninger og dataøvinger. Resten av dataøvingene gjøres selvstendig i grupper på to studenter hver.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:

GIS, praktisk introduksjon (LAD102/GMGI101), 5 sp.

Fullstendig overlapp med FHV220.

Undervisningstid:
5 samlinger på 3 dager med forelesninger og øvinger. En av samlingene er knyttet til opplæring innen GIS
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått