Course code FHV320

FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Geir Aamodt
Medvirkende: Bente Bruvoll, Håvard Tveite
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter for at emnet gis.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grunnleggende begrep innen faget epidemiologi - Demografi - Design av epidemiologiske undersøkelser - Kritisk analyse av epidemiologisk informasjon - Geografiske informasjonssystemer (GIS) som arbeidsverktøy - Generell innføring i GIS - Geografisk epidemiologi og GIS - GIS som planverktøy - Case studier med bruk av statistisk program og GIS - Etikk.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten: - ha en grunnleggende forståelse av faget epidemiologi, epidemiologisk studiedesign og demografi - kunne utføre enkle epidemiologiske analyser med de mest vanlige epidemiologiske metodene - kjenne kilder til og validitet på aktuell databaseinformasjon og kjenne metoder for å koble dette til informasjon om demografi, eksponering og helseutfall - kjenne til teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av geografiske informasjonssystemer (GIS), romlige dataanalyser og utføring av dette i praksis. - kjenne til andre bruksområder for GIS som verktøy. - kunne utføre romlige epidemiologiske analyser, visualisere resultat på kart og grafer - kunne lese, tolke og diskutere epidemiologisk litteratur - kunne problematisere etiske problemstillinger innen faget epidemiologi.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvinger. GIS-øvinger i datalab og øvinger i epidemiologisk problemløsing.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelige ved forelesinger og øvinger. Annen tid etteravtale. Kommunikasjon av informasjon via Fronter.
Pensum:
Lærebok i epidemiologisk og grunnleggende GIS.
Forutsatte forkunnskaper:
UMB-VIT/MAFOLK4100 (HiOA) og UMB-FORSK/MAFOLK4000 (HiOA), eller STAT100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

GIS-øvinger. Obligatoriske krav.

Epidemiologi-øving (semesteroppgave). Obligatorisk krav.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor skal kontrollere og godkjenne emnets innhold, undervisningsopplegg og vurderingsordning.
Merknader:
En praktisk introduksjon til GIS (geografiske informasjonssystemer) er inkludert i emnet. GIS-delen er estimert til 150 timer (5 sp.), og starter med tre dager med forelesninger og dataøvinger. Resten av dataøvingene gjøres selvstendig i grupper på to studenter hver.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:

GIS, praktisk introduksjon (LAD102/GMGI101), 5 sp.

Fullstendig overlapp med FHV220.

Undervisningstid:
5 samlinger på 3 dager med forelesninger og øvinger. En av samlingene er knyttet til opplæring innen GIS
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått