Detaljer om emnet FHV320

FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Geir Aamodt, Emma Charlott Andersson Nordbø
Medvirkende: Bente Bruvoll, Håvard Tveite
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i slutten av januarblokka og fortsetter undervisning og vurdering vårparallellen. Oppmeldingsfristen til emnet samsvarer med vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Emnets innhold:
Grunnleggende begrep innen faget epidemiologi - Design av epidemiologiske undersøkelser - Kritisk analyse av epidemiologisk informasjon - Geografiske informasjonssystemer (GIS) som arbeidsverktøy - Generell innføring i GIS - Geografisk epidemiologi og GIS - GIS som planverktøy - Case studier med bruk av statistisk program og GIS - Etikk.
Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten:

- ha en grunnleggende forståelse av faget epidemiologi, epidemiologisk studiedesign og demografi

- kunne utføre enkle epidemiologiske analyser med de mest vanlige epidemiologiske metodene

- kjenne kilder til og validitet på aktuell databaseinformasjon og kjenne metoder for å koble dette til informasjon om demografi, eksponering og helseutfall

- kjenne til teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av geografiske informasjonssystemer (GIS), romlige dataanalyser og utføring av dette i praksis

- kjenne til andre bruksområder for GIS som verktøy

- kunne utføre romlige epidemiologiske analyser, visualisere resultat på kart og grafer

- kunne lese, tolke og diskutere epidemiologisk litteratur

- kunne problematisere etiske problemstillinger innen faget epidemiologi

Læringsaktiviteter:

Samlingsbasert undervisning. Fem samlinger der hver samling varer i 2 1/3 - 3 dager. Omlag halvparten av første samling 1, samt hele 3, 4 og 5 er tema epidemiologi, mens halve samling 1 og samling 2 er tema GIS. 

For epidemiologi-delen av kurset: Omvendt undervisning. Studentene får tilgang til videoer som de forventes å sette seg inn i før samlingene. Under samlingene blir det større øvinger / prosjekter der studentene skal arbeide med aktuelle tema. 

For GIS-delen av kurset: Forelesinger og øvinger. GIS-øvinger i datalab.

Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelige ved forelesinger og øvinger. Annen tid etter avtale. Kommunikasjon av informasjon via Canvas.
Pensum:

Essensial Epidemiology. An Introduction for Students and Health Professionals. Penny Webb, Chris Bain, and Andrew Page. Cambridge. 3nd edition 2017. ISBN 9781107529151

Geografiens språk i vårtidsalder. Knut Grinderud med flere. Fagbokforlaget 2dre utgave 2016. ISBN 978-8-245-019957.

Forutsatte forkunnskaper:
FHV315, UMB-VIT eller MAFOLK4100 (HiOA) og UMB-FORSK eller MAFOLK4000 (HiOA) eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

GIS-øvinger. Obligatoriske krav.

Epidemiologi-øving (semesteroppgave). Obligatorisk krav.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, alle skriftlige hjelpmidler og kalkulatorer tillatt.
Sensor:
Sensor skal kontrollere og godkjenne emnets innhold, undervisningsopplegg og vurderingsordning.
Merknader:
En praktisk introduksjon til GIS (geografiske informasjonssystemer) er inkludert i emnet. GIS-delen er estimert til 150 timer (5 sp.), og starter med tre dager med forelesninger og dataøvinger. Resten av dataøvingene gjøres selvstendig i grupper på to studenter hver.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:

5 studiepoengs reduksjon mot GIS, praktisk introduksjon (LAD102/GMGI101).

Fullstendig overlapp med FHV220.

Undervisningstid:
5 samlinger på 2 1/2 - 3 dager med forelesninger og øvinger. En av samlingene er knyttet til opplæring innen GIS.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått